Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
duteous věrný
duteous uctivý
duteous poslušný
duteous oddaný
dutiable podléhající clu
duties povinnosti
duties funkce
duties povinnost
dutiful poslušný
dutiful oddaný
dutiful svědomitý
dutifully svědomitě
dutifully poctivě
dutifulness svědomitost
Dutton Dutton
duty dávka
duty daňová povinnost
duty poplatek
duty úkol
duty povinnost
duty služba
duty povinnost
duty clo
duty paid procleno
duty stamp kolek
duty-bound morálně zavázán
duty-free bez cla
duty-free prostý cla
duvet přikrývka
duvet peřina
DVD player DVD přehrávač
Dvorak Antonín Dvořák (1841-1904)
dwarf trpaslík
dwarf zakrslík
dwarf zastavit vývoj
dwarf zastavit růst
dwarf skřítek
dwarf převýšit
dwarf přečnívat
dwarf čnět
dwarf zastínit
dwarf dávat zdání malosti
dwarf tyčit se
dwarf pine kosodřevina
dwarfed zakrslý
dwarfed zakrnělý
dwarfish zakrnělý
dwarfish maličký
dwarfish trpasličí
dwarfism zakrslost
dwarfs zakrslíci
dwarfs trpaslíci
dwarfs skřítci
dwarves zakrslíci
dwarves skřítci
dwarves trpaslíci
dweeb nešikovný ale snaživý člověk
dwell pobývat
dwell přebývat
dwell bydlet
dweller obyvatel
dwellers obyvatelé
dwelling obydlí
dwelling příbytek
dwellings příbytky
dwellings obydlí
dwells přebývá
dwells bydlí
dwelt přebýval
dwelt bydlel
DWF Divorced White Female
Dwight Dwight
DWIM Do What I Mean
DWIMC Do What I Mean
DWIMNWIS Do What I Mean

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy