Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dwindle ztrácet se
dwindle ubývat
dwindle scvrkávat se
dwindle klesat
dwindle mizet
dwindle away rozplynout se
dwindled upadal
dwindled ubýval
dwindling snižující
dwindling klesající
dwindling ubývající
DWKOTA Deep Wet Kiss On The Ass
DWKOTL Deep Wet Kiss On The Lips
DWM Divorced White Male
Dwyer Dwyer
Dy Dy
dyad pár
dyad dvojice
dyadic dvojitý
dybbuk židovský démon
dybbuk dybbuk
dye zabarvit
dye obarvit
dye barvit
dye barva
dye house barevna
dye-house barevna
dyed barvený
dyed-in-the-wool skalní
dyed-in-the-wool nekompromistní
dyed-in-the-wool zarytý
dyed-in-the-wool radikální
dyed-in-the-wool zatvrzelý
dyehouse barevna
dyeing barvicí
dyeing barvení
dyer barvíř
dyes obarvuje
dyes barviva
DYHWIH Do You Hear What I Hear
dying umírání
dying hynoucí
dying umírající
dying to know rád bych věděl
dyke zahradit
dyke lesbička
dyke hráz
dyke příkop
dyke násep
Dylan Dylan
Dylan mužské křestní jméno
dynamic dynamický
dynamic efficiency model model dynamické efektivnosti
dynamic efficient sustainable yield dynamicky efektivní setrvalý výnos
dynamic externality. dynamická externalita
dynamic ground water level dynamická hladina podzemní vody
Dynamic Integrated Climate-Economy (DICE) integrovaná dynamická ekonomika klimatu
dynamic supply dynamická nabídka
dynamical dynamický
dynamically dynamicky
dynamics hybnost
dynamics dynamika
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dynamism dynamika
dynamite dynamit
dynamo dynamo
dynamometer dynamometr
dynastic dynastický
dynasty dynastie
dyne dyn
dyscalculia dyskalkulie
dysentery úplavice
dysfunction dysfunkce
dysfunctional dysfunkční
dyslectic dyslektický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy