Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dyslexia dyslexie
dyslexic dyslektický
dyslogia dyslogie
dyspepsia dyspepsie
dyspeptic pochmurný
dyspeptic pesimistický
dysphagia dysfagie
dysphemism dysfemismus
dysphonia dysfonie
dysphoria dysforie
dysphoric dysforický
dysphotic zone dysfotická vrstva
dysplasia dysplazie
dysplastic dysplastický
dyspnoea dýchavičnost
dyspnoea dušnost
dyspnoeic dyspnoický
dysprosium dysprosium
dystopia dystopie
dystrophic water dystrofní voda
dystrophy dystrofie
dystrophy degenerace
dysuria dysurie
DYSWIS Do You See What I See
e er někdy
e er vždy
e up to záležet na
e-book elektronická kniha
e-commerce elektronický obchod
e-hoax poplašná zpráva
e-mail elektronická pošta
e-mail mailovat
e-shop elektronický obchod
e.g. např.
E2EG Ear to Ear Grin
E3 energie-životní prostředí- ekonomika
each každý
each day každý den
each month každý měsíc
each other všichni ostatní
each other navzájem
each time pokaždé
each week každý týden
each year každý rok
Eagan Eagan
eager chtivý
eager dychtivý
eager netrpělivý
eager horlivý
eager beaver horlivec
eagerly dychtivě
eagerly horlivě
eagerness nedočkavost
eagerness horlivost
eagerness dychtivost
eagle orel
eagle eye orlí oko
eagle eyes orlí oči
eagle scout nejvyžší skaut v oddíle
eagle-eyed bystrozraký
eagles orli
eaglet orlí mládě
eaglet orlík
eagre přílivová vlna
EAP Environmentální akční program pro střední a východní Evropu
ear klas
ear ucho
ear canal zvukovod
ear doctor ušní lékař
ear drum bubínek
ear drum ušní bubínek
ear fungus Jidášovo ucho
ear hole ušní dírka
ear lobe ušní lalůček
ear trumpet naslouchátko

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy