Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
eccentricity zvláštnost
eccentricity výstřednost
eccentricity nezvyklost
eccentricity excentricita
ecchymosis ekchymóza
Eccles Eccles
ecclesia ekklésia
ecclesiastic duchovní
ecclesiastical kazatelský
ecclesiastical duchovní
ecclesiasticism církevnictví
ecclesiology ekkleziologie
ECCM Electronic Counter-Countermeasures
eccrine vylučovací
ecdysiast striptérka
echelon vrstva
echelon vojenská formace
echelons vrstvy
echelons formace
echidna ježura australská
echinococcosis echinokokóza
echinoderm ostnokožec
echinus ježovka
echo echo
echo ozvěna
echo opakovat
echo ozývat se
echocardiogram echokardiogram
echoed z ozvěny
echoes echa
echoic onomatopoický
echoic zvukomalebný
echoing echo
echoing ozvěna
echolalia echolálie
echolocation echolokace
eclampsia eklampsie
eclampsia křeč
eclectic eklektický
eclecticism eklekticismus
eclipse zastínit
eclipse zákryt
eclipse zatmění
eclipsis zatmění
ecliptic ekliptika
ecliptic ekliptický
eclogue pastýřská báseň
eclogue ekloga
Eco-labelling. ekolabeling
ecochemistry ekochemie
ecocide ekocida
ecocide zničení životního prostředí
ecoengineering ekoinženýrství
ecoimmunology ekoimunologie
ecolabelling body ekolabelingový orgán
ecologic ekologický
ecologic damage ekologická škoda
ecological ekologicky
ecological antagonism ekologický antagonismus
ecological barrier ekologická bariéra
ecological construction ekologická stavba
ecological economics ekologická ekonomie
ecological efficiency ekologická efektivnost
ecological ethics ekologická etika
ecological factor ekologický faktor
ecological genetics ekologická genetika
ecological Marxism. ekologický marxismus
ecological policy ekologická politika
ecological potential ekologický potenciál
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
ecological safety ekologická bezpečnost
ecological system ekologický systém
ecological threshold ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
ecological valence ekologická valence
ecological water quality criterion ekologické kriterium jakosti vody

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy