Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ecologically ekologicky
ecologist ekolog
ecologization ekologizace
ecologization of technology ekologizace technologie
ecology ekologie
ecomorphosis ekomorfóza
econometric ekonometrický
econometrics ekonometrie
economic úsporný
economic hospodářský
economic ekonomický
economic efektivnost
economic approach to kontrola populace
economic crisis (depression) ekonomický krize (pokles)
economic cycle ekonomický cyklus
economic development ekonomický rozvoj
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic forecaster prognostik
economic good ekonomický statek (zboží)
economic growth hospodářský růst
economic growth ekonomický růst
economic indicator ekonomický ukazatel
economic order ekonomický řád
economic profit ekonomický zisk
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
economic regulation ekonomická regulace
economic rent ekonomická renta
economic rent of a worker ekonomická renta dělníka
economic sanction ekonomické sankce
economic stagnation ekonomická stagnace
economic storage level hladina hospodářského nadržení
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economic water quality criterion ekonomické kriterium jakosti vody
economical šetrný
economical úsporný
economical úsporný
economical hospodárný
economically ekonomicky
economics ekonomika
economics ekonomie
economics n ekonomie
economies ekonomie
economies of scale úspory v rozsahu produkce
economies of scale úspory z rozsahu
economise šetřit
economist ekonomka
economist ekonom
economists ekonomové
economization zhospodárnění
economize šetřit
economizer spořič
economizer ekonomizér
economy hospodaření
economy hospodárnost
economy hospodářství
economy ekonomika
economy class turistická třída
economy class nejlevnější třída
economy class ekonomická třída
ecophysiology ekofyziologie
ecosphere ekosféra
ecosystem ekosystém
ecosystems ekosystémy
ecotechnique ekotechnika
ecotechnology ekotechnologie
ecotone ekoton
ecotope ekotop
ecotoxicology ekotoxikologie
ecotype ekotyp
ecru béžový
ECS systém kontroly emisí
ecstasies extáze (mn. č.)
ecstasies extáze
ecstasy extáze
ecstatic extatický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy