Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Albanian Albánec
Albanians Albánci
Albany Albánský
albatross albatros
albedo albedo
albedo schopnost odrážet záření
albeit i když
albeit třebaže
albeit ačkoli
albeit sice
Albert Albert
Alberta Alberta
Albertan obyvatel Alberty
Alberto Alberto
albescent bělavý
albinism albinizmus
albinism albinismus
albino albín
Albion archaický název pro Anglii
Albion Albion
albite albit
album album
albumen bílek
albumen albumin
albumin bílkovina
albumin albumin (bílkovina)
albumin bílkovina albumín
albumin albumín
albuminous bílkovinný
albums albumy
alchemic alchymický
alchemical alchymický
alchemist alchymista
alchemistic alchymistický
alchemistical alchymistický
alchemy alchymie
Alcibiades athénský generál
ALCM Air Launched Cruise Missile
alcohol líh
alcohol alkohol
alcoholic alkoholový
alcoholic alkoholik
alcoholic alkoholický
alcoholic beverage lihovina
alcoholic beverages lihoviny
alcoholics alkoholici
alcoholism alkoholismus
alcoholism alkoholizmus
alcoholize alkoholizovat
alcohols alkoholy
Alcott Alcott
alcove přístěnek
alcove výklenek
alcove alkovna
ALD přibližná smrtelná dávka
Aldebaran Aldebaran
aldehyde aldehyd
aldehyde resin aldehydová pryskyřice
alder olše
alderman radní
aldermen členové městské rady
aldohexose aldohexóza
aldosterone aldosteron
Aldrich Aldrich
ale pivo
ale anglické světlé pivo
ale ne tak hrubé jako slut) skate brusle
aleatory nejistý
aleatory náhodný
alee v závětří
alehouse pivnice
alembic alembik
alembic alambik
alembic destilační přístroj
alert bdělý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy