Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ecstatic bouřlivý
ecstatically v extázi
ectival příslovečný
ectival adjektivní
ective adjektivum
ective adjektivní
ective přídavné jméno
ectives přídavné jména
ectoblast ektoblast
ectoderm ektoderm
ectodermal ektodermální
ectoparasite ektoparazit
ectopic ektopický
ectoplasm ektoplazma
Ecuador ekvádorský
Ecuador Ekvádor
ecumene ekumena
ecumenical ekumenický
ecumenically ekumenicky
ecumenism ekumenizmus
eczema vyrážka
eczema ekzém
Ed Ed
edacious nenasytný
edacious žravý
edacity žravost
edacity nenasytnost
Edam eidam
Edam cheese Eidam
edaphic factor edafický faktor
edaphobiont edafobiont
edaphon edafon
edaphotype edafotyp
edatope edatop
Eddie Eddie
eddies víry
eddy vír
eddy diffusion turbulentní difuze (hydrosystém)
edelweiss protěž
Eden Eden
Eden ráj
edentulous bezzubý
Edgar Edgar
edge ostrost
edge prudkost
edge břitkost
edge lem
edge brousit
edge lemovat
edge ostří
edge hranit
edge pokraj
edge okraj
edge kraj
edge hrana
edge in vsunout
edged vroubený
edgeless tupý
edger lemovačka
Edgerton Edgerton
edges hrany
edgeways bokem
edgeways stranou
edgewise bokem
edgily nabroušeně
edgily protivně
edgily podrážděně
edginess hranatost
edging okraj
edgy protivný
edgy podrážděný
edgy nervózní
edgy ostrý
edibility poživatelnost
edible jedlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy