Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
edible wild mushroom hřib
edibleness poživatelnost
edict dekret
edification osvěta
edificator edifikátor
edifice budova
edify poučit
edifying poučný
Edinburgh hl.m. - Skotsko
Edinburgh Edinburgh
Edison Edison
edit uspořádat
edit sestavit
edit stříhat např. film
edit redigovat
edit editovat
edit upravit
edit upravovat
edit out vystřihnout
edit out vynechat
editable upravitelný
editable editovatelný
edited editovaný
Edith Edith
Edith Edita
editing editace
editing upravovat
edition náklad
edition edice
edition vydání
edition size náklad
editions náklady
editions edice
editions vydání
editor redaktor
editor střihač např. filmu
editor šéfredaktor
editor editor
editor vydavatel
editor in chief šéfredaktor
editorial redaktorský
editorial úvodník
editorial vydavatelský
editorial redakční
editorial článek
editorialize veřejně vyjadřovat názor
editorialize veřejně komentovat
editorially vydavatelsky
editorials úvodníky
editors střihači
editors vydavatelé
editorship redigování
editorship vydavatelství
editress redaktorka
edits upravuje
edits edituje
Edmonds Edmonds
Edmondson Edmondson
Edmonton město - Kanada
Edmund Edmund
Edna ženské křestní jméno
EDP environmentálně upravený domácí produkt
Eduardo Eduardo
educability vychovatelnost
educable vychovatelný
educate vzdělat
educate vychovávat
educate odnaučit
educate vzdělávat
educated vzdělaný
educating výchovný
educating vzdělávací
education vzdělávání
education výchova
education školství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy