Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
education vzdělání
education výuka
educational výchovný
educational vzdělávací
educationalist pedagog
educationally výchovně
educationally naučně
educationist pedagog
educative výchovný
educator vychovatel
educator vyučující
educators vychovatelé
educators vyučující
educe odvodit
educe vyvodit
eduction vyvození
eduction odvození
edulcorate osladit
Edward Eduard
Edward Edward
Edwards Edwards
Edwin Edwin
Edwina ženské křestní jméno
eejit idiot
eel úhoř
eel hoř
eelgrass druh vodní rostliny
eellike úhořovitý
eelpout mník
eels úhoři
EELV Evolved Expendable Launch Vehicle
EEPA environmentální výdaje na ochranu a snižování
EER koeficient energetické účinnosti
eerie záhadný
eerie tajemný
eerie tajuplný
eeriness záhadnost
eeriness tajuplnost
eery tajuplný
eery záhadný
eery tajemný
eery strašidelný
EF emisní faktor
EFEO environmentálně preferované možnosti volby energie
efface zahladit
effaceable smazatelný
effaceable vymazatelný
effaceable zahladitelný
effacement vymazání
effacement smazání
effect vykonat
effect majetek
effect sjednat
effect výsledek
effect účinnost
effect smysl
effect následek
effect efekt
effect účinek
effected ovlivněný
effecting způsobující
effective efektní
effective účinný
effective efektivní
effective date den nabytí účinnosti
effective democracy účinná demokracie
effective irrigation depth účinná hloubka provlažení
effective irrigation requirement užitečné závlahové množství
effective rainfall efektivní srážky
effective reservoir capacity užitkový prostor nádrže
effective yield skutečný výnos
effectively efektivně
effectively účinně
effectiveness efektivnost
effectiveness efektivita

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy