Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
effluent charge poplatek za vypouštění
effluent disposal kanalizace
effluent fee emisní poplatek
effluent standards standardy vypouštění (emisní limity)
effluvium výpar
efflux odtok
efflux výtok
effort namáhání
effort intenzita
effort usilovat
effort vypětí
effort práce
effort snaha
effort námaha
effort úsilí
effortful namáhaný
effortless nenucený
effortlessly snadno
effortlessness snadnost
effortlessness nenucenost
effortlessness lehkost
efforts snahy
efforts úsilí
effrontery nestoudnost
effrontery drzost
effrontery nabubrelost
effulgence záře
effulgent zářivý
effuse rozšířit
effuse rozlít
effusion rozšíření
effusion výlev
effusive efuzivní
effusive přehnaný
effusive vášnivý
effusively přemrštěně
effusively přehnaně
effusively vášnivě
effusiveness přemrštěnost
effusiveness efuzivnost
effusiveness přecitlivělost
effusiveness přílišná citlivost
effusiveness vášnivost
EFS-M Enhanced Flight Screening-Medical
eft mlok
EG Evil Grin
egal claim právní nárok
egalitarian rovnostářský
egalitarianism rovnostářství
egalitarianism egalitářství
egalization egalizace
Egan Egan
EGC Extrememly Gruntled Customer
egest vypudit
egest vyplavit
egg vaječný
egg vajíčko
egg házet vejci
egg on popichovat
egg on pobízet k
egg white bílek
eggbeater šlehač
eggcup kalíšek na vejce
egged obalované ve vejci
egged obaloval ve vejci
egged házel vejce
egghead intelektuál
eggnog vaječný koňak
eggplant baklažán
eggplant lilek
eggs vajíčka
eggs vejce
eggshell skořápka
egis egida
eglantine šípková růže

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy