Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
eisteddfod velšský festival
either každý
either ten nebo onen
either jeden i druhý
either ani ten
either buď
either také
either oba
either kterýkoli ze dvou
either... or buď... nebo
either... or buď... anebo
ejaculate ejakulát
ejaculate vykřiknout
ejaculate vyhrknout
ejaculate ejakulovat
ejaculation ejakulace
eject vypudit
eject vysunout
ejecta vyvřelý
ejected vyhozený
ejected vyhnán
ejected katapultoval
ejecting vyvržení
ejecting vyhození
ejection vyhození
ejector ejektor
ejector vyhazovací zařízení
Ekaterinoslav Dnepropetrovsk
Ekaterinoslav Jekaterinoslav
Ekberg Ekberg
eke rovněž
eke out doplnit
ekistics ekistika
ekonotechnical comasation hospodářskotechnická úprava pozemků
Ekstrom Ekstrom
El Monte město - Spojené státy americké
El Paso město - Spojené státy americké
El Salvador El Salvador
elaborate spletitý
elaborate propracovaný
elaborate pracný
elaborate komplikovaný
elaborate zkomplikovaný
elaborate rozvést
elaborate vypracovat
elaborated detailní
elaborated promyšlený
elaborated podrobný
elaborateness spletitost
elaborateness pracnost
elaborateness komplikovanost
elaborating rozpracovávající
elaboration rozpracování
Elaine ženské křestní jméno
elan elán
eland oryx
elapse uplynout
elapsed uplynutý
elapsed uplynulý
elapsed uplynul
elastic elastický
elastic pružný
elastic gumový
elastic guma
elastic demand elastická poptávka
elastic demand elastická (pružná) poptávka
elastic supply elastická nabídka
elasticity elasticita
elasticity pružnost
elasticity elasticita
elasticity of demand pružnost poptávky
elasticity of expectations elasticita očekávání
elasticity of supply pružnost nabídky
elasticized elastikovaný
elastomer elastomer

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy