Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
elastoplast leukoplast
elate naplnit radostí
elate povznést
elated povznesený
elated rozradostněný
elation radost
Elba ženské křestní jméno
Elbe Elbe
Elbe Labe
elbow loket
elbow joint loketní kloub
elbowing vytlačování
elbows lokty
elder černý bez
elder starší
elderberry bezinka
elderberry černý bez
elderflower bezový květ
elderly postarší
elders starší
elders starci
eldest nejstarší
Eldon mužské křestní jméno
eldorado eldorádo
eldritch tajemný
eldritch tajuplný
Eleanor Eleonora
Eleanor ženské křestní jméno
elect zvolit si
elect zvolit
elect vybrat si
elect volit
elect vybrat
elect volba
electability volební způsobilost
electable způsobilý být volen
elected vyvolený
elected zvolený
electing zvolení
election volby
election volební
election vyvolení
election zvolení
election volba
electioneer agitátor
elections volby
elective volený
elector volič
electoral volební
electorally volebně
electorate voliči
electors voliči
electric elektrický
electric appliance elektrický spotřebič
electric car elektromobil
electric chair elektrické křeslo
electric current elektrický proud
electric eel elektrický úhoř
electric fan větrák
electric fan ventilátor
electric iron elektrická žehlička
electric power integration integrace elektrické energie
electric wiring elektrické vedení
electric-blue ostře modrý
electrical elektrický
electrical engineer elektroinženýr
electrical engineering elektrotechnika
electrical engineering elektroinženýrství
electrical installation elektrická instalace
electrical storm elektrická bouřka
electrically elektricky
electrician elektrotechnik
electrician elektrikář
electricians elektrikáři
electricity elektřina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy