Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
electrification elektrifikace
electrified elektrizovaný
electrified elektrifikovaný
electrify zelektrizovat
electrify elektrifikovat
electrize elektrizovat
electrize elektrifikovat
electro galvanicky
electrocardiogram elektrokardiogram
electrocardiograph elektrokardiograf
electrocardiograph eKG
electrocardiographic elektrokardiografický
electrocardiography elektrokardiografie
electrochemical elektrochemický
electrochemically elektrochemicky
electrochemistry elektrochemie
electrocute popravit
electrocute popravit elektřinou
electrocuted popravený elektřinou
electrocution poprava
electrocution poprava elektrickým křeslem
electrode elektroda
electrodeposition pokovování
electrodes elektrody
electrodynamic elektrodynamický
electrodynamics elektrodynamika
electroencephalogram elektroencefalogram
electroencephalograph elektroencefalograf
electroencephalographic elektroencefalografická
electroencephalography electroencefalografie
electrologist elektrokosmetik
electroluminescent elektroluminiscenční
electrolyse elektrolyzovat
electrolysis elektrolýza
electrolyte elektrolyt
electrolytic elektrolytický
electrolytically elektrolyticky
electromagnet elektromagnet
electromagnetic elektromagnetický
electromagnetic radiation elektromagnetické záření
electromagnetic wave elektromagnetická vlna
electromagnetically elektromagneticky
electromagnetics elektromagnetismus
electromagnetism elektromagnetismus
electromechanical elektromechanický
electromechanical device elektromechanické zařízení
electromechanics elektromechanika
electrometeor elektrometeor
electrometer elektroměr
electromotive týkající se výroby elektřiny
electromotive force elektromotorická síla
electromyogram elektromyogram
electron elektron
electron accelerator elektronový akcelerátor
electron beam elektronový paprsek
electron microscope elektronový mikroskop
electron microscopic elektronovo mikroskopický
electron microscopy elektronová mikroskopie
electron multiplier elektronový násobič
electron orbit elektronový orbit
electron tube elektronka
electron volt elektron volt
electronegative elektronegativní
electronegativity elektronegativita
electroneutral elektricky neutrální
electronic elektronický
electronic communication elektronická komunikace
electronic data processing elektronické zpracování dat
electronic device elektronické zařízení
electronic dictionary elektronický slovník
electronic engineer elektrotechnik
electronic engineer elektroinženýr
electronic mail elektronická pošta
electronic money transfer elektronický převod
electronic music elektronická hudba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy