Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
electronic signal elektronický signál
electronic voltmeter elektronický voltmetr
electronically elektronicky
electronics elektronika
electrons elektrony
electrophoresis elektroforéza
electroplate galvanicky pokovovat
electropositive elektropozitivní
electroscope elektroskop
electroshock elektrošok
electroshock therapy elektrošoková terapie
electrostatic elektrostatický
electrostatics elektrostatika
electrotype galvanotyp
electrum elektron
elects volí
eleemosynary charitativní
eleemosynary dobročinný
elegance elegance
elegant vkusný
elegant elegantní
elegantly elegantně
elegiac elegický
elegiacal truchlivý
elegy žalozpěv
elegy elegie
element dílec
element složka
element článek
element částice
element prvek (systému)
element prvek (chemie)
element živel
element prvek
element element
elemental živelní
elemental základní
elementally živelně
elementarily elementárně
elementary základní
elementary flow elementární tok
elementary flow základní tok
elementary particle elementární částice
elementary school základní škola
elements základní prvky
elements elementy
Elena Elena
elephant slon
elephantiasis elefantiáza
elephantine sloní
elephants sloni
elevate vyvýšit
elevate zvednout
elevated zvýšení
elevated vyvýšený
elevated ground-floor zvýšené přízemí
elevated railway nadzemní dráha
elevating zvedání
elevating zvedající
elevation povýšení
elevation elevace
elevation vyvýšenina
elevation zvednutí
elevation zvýšení
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
elevator zdviž
elevator elevátor
elevator výtah
elevator dopravník
eleven jedenáctka
eleven jedenáct
eleventh jedenáctý
elf diblík
elf elf
elf skřítek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy