Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
alert čilý
alert ostražitý
alert živý
alert ve střehu
alert zalarmovat
alert alarmovat
alert upozorňovat
alert upozornit
alert poplach
alerted vyburcován
alerted upozorněn
alertedly vyburcovaně
alerting varující
alerting upozorňování
alertly bděle
alertness ostražitost
alertness bdělost
ales anglická piva
aleurone lepek
Aleutian aleutský
alexandrine alexandrín
alexia alexie
alexic alektický
Alexis Alexis
Alfa Alfa - první písmeno řecké abecedy
alfalfa vojtěška
alga řasa
algae řasy
algal řasový
algebra algebra
algebra of logic boolovská algebra
algebra of logic algebra logiky
algebraic algebraicky
algebraic conjugate prostor funkcionálu
algebraic equation algebraická rovnice
algebraic number algebraické číslo
algebraic sum součet algebraicky
algebraical algebraicky
algebraically algebraicky
algebraist algebraik
algebras algebry
Algenib název hvězdy
Alger Alger
Algeria alžírsko
Algeria Alžír
Algerian alžírský
Algerian Alžířan
algicide algicid
Algiers Alžír
Algiers hl.m. - Alžír
ALGOL programovací jazyk
algometer algezimetr
algophage algofág
algorithm algoritmus
algorithmic algoritmický
algorithmically algoritmicky
algorithms algoritmy
ALH Advanced Liquid Hydrogen
Alhambra Alhambra
Ali Baba pohádková postava
alias alias
alias přezdívka
alias druhé jméno
alias zástupce
aliases falešná jména
aliases aliasy
aliases přezdívky
aliasing schodovitost
alibi alibi
Alice eliška
Alice Alice
alicyclic compound alicyklická sloučenina
alidade alidáda
alien cizák
alien mimozemský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy