Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
elfin drobný
elfish uličnický
elfish skřítkovský
elfish skřítčí
Elgin Elgin
Eli Eli
Eliah Eliáš
elicit odvodit
elicit zjistit
elicit vylákat
elicitation vyvolání
eliciting vyvolávání
eliciting vyvolávající
elide vynechat
elide redukovat
eligibility volitelnost
eligibility kvalifikace
eligibility způsobilost
eligibility vhodnost
eligible vhodný
eligible způsobilý
eligible schopný
eligible oprávněný
eligible přicházející v úvahu
eligibly způsobile
Elijah Elijah
eliminate zlikvidovat
eliminate vyloučit
eliminate odstraňovat
eliminate odstranit
eliminate eliminovat
eliminated vyřazený
eliminated vyloučený
eliminated eliminovaný
eliminates odstraňuje
eliminates eliminuje
eliminating vyřazující
eliminating vylučující
eliminating eliminující
elimination vyřazení
elimination odstranění
eliminative protection eliminační ochrana
eliminator eliminátor
Elinor ženské křestní jméno
ELINT Electronic Intelligence
Eliot Eliot
Elisabeth ženské křestní jméno
Elisha ženské křestní jméno
Elisha mužské křestní jméno
elision elize
elite elitní
elite vybraný
elitism elitářství
elitist elitář
elixir elixír
Elizabeth Eliška
Elizabeth Alžběta
Elizabeth Elizabeth
Elizabethan alžbětinský
elk los
elk jelen (wapiti)
Elkhart okres v USA
ell přístavek
ell délková míra loket
Ella Ella
Ella ženské křestní jméno
Ellen Ellen
Ellie Ellie
Ellington Ellington
Elliot Elliot
Elliott Elliott
ellipse elipsa
ellipses elipsy
ellipsis vynechání
ellipsis výpustka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy