Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ellipsoid elipsoid
ellipsoidal elipsoidní
elliptic eliptický
elliptical eliptický
elliptically oválně
elliptically elipticky
ellipticity eliptičnost
Ellis Ellis
Ellison Ellison
Ellsworth Ellsworth
Ellwood Ellwood
elm jilm
Elmer Elmer
Elmira ženské křestní jméno
ELO Extremely Low Observable
elocution řečnické umění
elocutionary řečnický
elocutionary recitační
elocutionist recitátor
Eloise ženské křestní jméno
elongate prodloužit
elongated prodloužený
elongation prodloužení
elongation elongace
elope utéci za účelem sňatku
elopement opuštění manžela
elopement dobrovolný únos
eloquence výmluvnost
eloquent výmluvný
eloquently výmluvně
Elroy Elroy
else mimoto
else jinak
else jiný
else jinam
else jinde
else jindy
elsewhere jinam
elsewhere jinde
Elsie ženské křestní jméno
Elton Elton
eluat vyluhovatelnost odpadu
elucidate vysvětlit
elucidate vyjasnit
elucidate osvětlovat
elucidate osvětlit
elucidation vysvětlení
elucidation objasnění
elude vykroutit se
elude vyhnout se
elude uniknout
elude unikat
eludes uniká
elusion vytáčka
elusion obejití
elusive unikající
elusive nezachytitelný
elusive prchavý
elusive nepolapitelný
elusively prchavě
elusiveness prchavost
elute propírat
elute vyluhovat
elution vymývání
elution vyluhování
elutriation elutriace
ELV Expendable Launch Vehicle
elven patřící elfům
elven elfí
elver mladý úhoř
elves skřítci
elves elfové
Elvis Elvis
elvish skřítkovský
Ely Ely

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy