Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
elysian elisejský
elysian elysejský
elysian rajský
Elysium ráj
Elysium elysium
elytron krovka
em písmeno m
emaciate mořit
emaciate hladovět
emaciate hubnout
emaciated vychrtlý
emaciated vyhublý
emaciation vyčerpanost
emaciation hubnutí
emacs emacs
email emailový
email elektronická pošta
emailed poslal mail
emailing mailování
emails emaily
emanate vyzařovat
emanating vyzařující
emanation vyzařování
emanation vylučování
emancipate emancipovat
emancipate osvobodit se
emancipated emancipovaný
emancipation osvobození
emancipation emancipace
emancipatory emancipační
Emanuel Emanuel
emasculate zeslabit
emasculation zeslabení
emasculation oslabení
embaling fluid balzamovací roztok
embalm nabalzamovat
embalm konzervovat
embalm balzamovat
embalmer balzamovač
embalming nabalzámování
embalming balzamování
embalmment balzamování
embank regulovat
embankment nábřeží
embarassing trapný
embargo embargo
embargo embargo
embark naložit
embark nalodit
embark naložit na loď
embark on pustit se do
embark on dát se do
embarkation nalodění
embarked naložený
embarked naloděný
embarking nakládání
embarkment naložení
embarkment nalodění
embarrass překážet
embarrass přivést do rozpaků
embarrass vadit
embarrass znesnadnit
embarrass ztížit
embarrass zkomplikovat
embarrass uvést do finančních nesnází
embarrass uvést do rozpaků
embarrass upadnout do rozpaků
embarrassed v rozpacích
embarrassed rozpačitý
embarrassedly rozpačitě
embarrassing trapný
embarrassing nepříjemný
embarrassingly trapně
embarrassment rozpačitost
embarrassment rozpaky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy