Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
embassador velvyslanec
embassies velvyslanectví
embassy vyslanectví
embassy ambasáda
embassy velvyslanectví
embattled v pohotovosti
embattled připravený bojovat
embed zakotvit
embed zapustit
embed vložit
embeddable zasaditelný
embeddable zapustitelný
embedded zasazený
embedded zapuštěný
embedded zakotvený
embedded vtisknutý
embedded vestavěný
embedded vložený
embedding usazení
embedding ukotvení
embellish vyšperkovat
embellish přikrášlit
embellish ozdobit
embellish vyzdobit
embellished nazdobený
embellishment výzdoba
ember žhavý
ember žhavý popel
ember žhavý uhlík
emberg Norimberk
embers oharky
embers řeřavé uhlíky
embezzle defraudovat
embezzle zpronevěřit
embezzlement zpronevěra
embezzlement defraudace
embezzler zpronevěřitel
embezzler defraudant
embitter ztrpčit
embitterment zahořklost
embitterment roztrpčení
emblazon vyzdobit
emblazon ozdobit
emblem symbol
emblematic emblémový
emblematic emblematický
emblematical emblémový
emblematical symbolický
embodied ztělesněný
embodied zahrnutý
embodies ztělesňuje
embodies zahrnuje
embodiment ztělesnění
embodiment začlenění
embody zahrnovat
embody ztělesňovat
embody ztělesnit
embody zahrnout
embody vtělit se
embolden povzbudit
embolic embolický
embolism embolie
embolus embolus
embonpoint baculatost
embosom obejmout
emboss vytepat
embossed vystupující
embossed vypouklý
embossing vytlačení
embossing ražba
embossment reliéf
embouchure náustek
embouchure nátrubek
embrace chopit se
embrace zahrnovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy