Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
embrace sevření
embrace obsahovat
embrace objímat
embrace obejmout
embrace objetí
embrace objímat obejmout
embrace obejmout objímat
embraceable přijatelný
embraceable pochopitelný
embraceable obemknutelný
embraced objal
embraces zahrnuje
embraces objímá
embracing zahrnující
embracing objímající
embrangle splést
embrasure výklenek
embrocate vmasírovat
embrocation mast
embroider vyšívat
embroidered přikrášlený
embroidered vyšívaný
embroiderer vyšívač
embroidery výšivka
embroil zaplést se
embroiled zapletený
embroilment zápletka
embroilment zapletení
embryo embryo
embryo zárodek
embryologic embryologický
embryological embryologický
embryologist embryolog
embryology embryologie
embryonal zárodečný
embryonal embryonální
embryonic embryonální
embryos embrya
EMC Electromagnetic Compatibility
emcee konferenciér
EMD Electromagnetic Manufacturing Development
emeer emír
emend opravit
emend korigovat
emendation korektura
emendation korekce
EMEP program environmentálního monitoringu a hodnocení
emerald smaragd
emerge vzejít
emerge povstat
emerge objevit se
emerge ukázat
emerge vynořit se
emerged vyplynul
emerged vynořený
emerged objevený se
emergence vývoj
emergence vývin
emergence objevení se
emergence vynoření
emergence objevení
emergence emergence
emergencies pohotovosti
emergencies nouze
emergency pohotovost
emergency nouze
emergency naléhavost
emergency mimořádná okolnost
emergency mimořádný
emergency tísňový
emergency záchranný
emergency výjimečný stav
emergency stav nouze
emergency provizorní
emergency pohotovostní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy