Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
emergency krizová situace
emergency havarijní
emergency nouzový
emergency nouzová situace
emergency brake záchraná brzda
emergency exit nouzový východ
emergency landing nouzové přistání
emergency room ambulance
emergency valve protihavarijní uzávěr
emergent vyplývající
emergent vznikající
emerges vyplývá
emerges vynořuje
emerging vynořující se
emerging objevující se
emeritus emeritní
Emerson Emerson
emery smirkovat
emery smirkový papír
emesis zvracení
emesis dávení
emetic dávivý
emetic dávicí
emetic dávidlo
EMI Electromagnetic Interference
emigrant vystěhovalec
emigrant emigrant
emigrants emigranti
emigrate emigrovat
emigrated emigroval
emigrating emigrující
emigration vystěhovalectví
emigration emigrace (živočichů)
emigration emigrace
emigre uprchlík
Emil mužské křestní jméno
Emile Emile
Emilio Emilio
Emily Emílie
Emily Emily
eminence proslulost
eminent eminentní
eminent významný
eminent vynikající
eminent domain výsostné právo
eminently významně
emir emír
emirate emirát
emissaries poslové
emissary posel
emissary emisar
emission vyzařování
emission vysílání
emission vyslání
emission emise
emission vydání
emission charges emisní poplatky
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non-defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission limit emisní limit
emission reduction. znečištění ovzduší
emission trading. obchod emisemi
emission-output ratio poměr produkce a emisí
emissions emise
emissions exhalace
emissivity emisivita
emit vyzařovat
emit emitovat
emit vysílat
emits vydává
emits emituje
emitted vydával
emitted vyslán
emitter zářič
emitter vyzařovač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy