Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
empiricism empirismus
empiricism empirie
empiricist stoupenec empirismu
emplace umístit
emplacement umístění
employ využít
employ používat
employ zaměstnávat
employ zaměstnat
employ použít
employ využít
employ užívat
employability zaměstnatelnost
employable zaměstnatelný
employable práceschopný
employed zaměstnaný
employee zaměstnankyně
employee zaměstnanec
employee pracovnice
employee pracovník
employees zaměstnanci
employer zaměstnavatel
employers zaměstnavatelé
employing zaměstnávající
employment zaměstnanost
employment zaměstnání
employment agency úřad práce
employment rate zaměstnanost
employs zaměstnává
emporia obchod
emporium tržnice
emporium obchod
emporium tržiště
emporium skladiště
empower zplnomocnit
empower zmocnit
empowered zmocnit
empowerment posílení
empowers zplnomocňuje
empress císařovna
emptied vyprázdněný
emptier prázdnější
empties prázdné obaly
emptiest nejprázdnější
emptily prázdně
emptiness nicotnost
emptiness prázdnota
emptor kupující
emptor kupec
empty vysypat
empty vyprázdnit
empty vylít
empty prázdný
empty nest syndrome syndrom prázdného hnízda (odrostlé děti odešly do vlastního
empty out vylít
empty set prázdná množina
empty-handed s prázdnýma rukama
empty-handed bezmocný
empty-headed hloupý
emptying vyprázdnění
empyema empyém
empyreal rajský
empyreal nebeský
empyreal empyrejský
empyrean obloha
empyrean empyreum
EMRU Error Message Replace User
EMS EMS (environmental management system)
Emu Emu
emu emu
emulate emulovat
emulated emulovaný
emulates emuluje
emulating napodobující
emulating emulující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy