Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
emulation emulace
emulations emulace
emulative soutěživý
emulator emulátor
emulators emulátory
emulous soutěživý
emulous snažící se vyrovnat
emulsification emulgování
emulsification emulgace
emulsified emulgovaný
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
emulsifier emulgátor
emulsifies emulguje
emulsify emulgovat
emulsion emulze
en písmeno n
en půlčtverčík
en route cestou
enable uvolnit
enable zplnomocnit
enable aktivovat
enable odblokovat
enable umožnit
enable zapnout
enable oprávnit
enabled zpřístupněný
enabled povolený
enabled zapnutý
enabled aktivovaný
enabled oprávněný
enables umožňuje
enabling umožňující
enabling aktivování
enabling aktivující
enact ustanovit
enact uzákonit
enacted uzákoněný
enacted schválený
enactment ustanovení
enamel smalt
enamel sklovina
enamel poleva
enamel glazura
enamel email
enameled smaltovaný
enamored zamilovaný
enamour okouzlit
enamour roznítit láskou
enamoured zamilovaný
enarthrosis enartróza
encajes Krajka
encamp utábořit
encampment tábořiště
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
encase zapouzdřit
encase uvěznit
encase uzavřít
encased zapouzdřený
encased uzavřený
encased uvězněný
encasement zapouzdření
encasement obednění
encash inkasovat
encashable zpeněžitelný
encashment inkasování
encashment inkaso
encasing zapouzdření
encaustic enkaustický
enceinte těhotná
encephalitis encefalitida
encephalitis zánět mozku

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy