Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
encephalization encefalizace
encephalogram encefalogram
encephalography encefalografie
encephalon mozek
encephalopathy encefalopatie
enchain spoutat
enchain upoutat
enchant očarovat
enchanted okouzlený
enchanter zaklínač
enchanter kouzelník
enchanting okouzlující
enchantingly kouzelně
enchantment okouzlení
enchantress kouzelnice
enchantress čarodějka
enchilada kukuřičná placka s chilli
enchiridion příručka
enchiridion rukověť
encipher zašifrovat
encircle obklopit
encircle obklíčit
encircled obklopil
encircled obklopený
encircled obklíčil
encircled obklíčený
encirclement zakroužkování
encirclement obklíčení
enclave enkláva
enclose obklopit
enclose přiložit
enclose ohradit
enclosed přiložený
enclosed uzavřený
encloses oplocuje
encloses obklopuje
enclosing ohrazení
enclosure oplocený pozemek
enclosure příloha
enclosure ohrada
Enclosure Act. zákon o oplocení
enclosure port vstup/výstup krytem
encode zakódovat
encoded zakódovaný
encoder kódovací zařízení
encoder kodér
encoder enkodér
encoders enkodéry
encoding kódování
encodings kódování
encomia velebení
encomiastic pochvalný
encomium velebení
encompass zahrnovat
encompass obsahovat
encompass obklíčit
encompass obklopit
encompasses zahrnuje
encompasses obsahuje
encore přídavek
encore přidávat
encore přídavek na koncertu
encounter narazit (na)
encounter utkat se
encounter setkání
encounter souboj
encounter potkávat
encounter potkat
encountered potkaný
encountering setkání
encounters setkání
encourage udržovat
encourage pěstovat
encourage chovat
encourage povzbuzovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy