Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
alien mimozemšťan
alien odlišný
alien vetřelec
alien cizinec
alien cizí
alien influences cizí vlivy
alienable převoditelný
alienable odcizitelný
alienate zcizit
alienate odcizit si
alienate odcizit
alienated odcizen
alienating odcizování
alienation odcizení
alienist psychiatr
alienor zcizitel
aliens vetřelci !
aliens cizinci
aliform křídlovitý
alight osvětlen
alight vystupovat
alight vystoupit
alight snést se
alight sestoupit
alighting výstup
align zarovnat
align uspořádat
align seřadit
align zarovnávat
align postavit do řady
align vyrovnat
aligned uspořádaný
aligned zarovnaný
aligned vyrovnaný
aligned vyrovnán
aligner vyrovnávač
aligning vyrovnávání
alignment uspořádání
alignment vyrovnání
alignment zarovnání
alignments vyrovnání
aligns vyrovnává
alike podobně
alike podobný
alikeness podobnost
aliment pokrm
aliment výživa
alimental vyživovací
alimentary zažívací
alimentary canal zažívací trakt
alimentation výživa
alimentation vyživování
alimony výživné
aline vyrovnat
aline srovnat
alinement trasa
aliphatic alifatický
aliphatic mastný
aliphatic compound alifatická sloučenina
aliquot dělitelný beze zbytku
Alison Alison
alive živ
alive zaživa
alive naživu
alive živý
alive činný
alizarin alizarin
alizarine alizarin
alkali alkalie
alkali zásada
alkali blue modř alkalická
alkali metal alkalický kov
alkali-proof zásadě vzdorný
alkalic zásaditý
alkalic digestion alkalické vyhnívání (kanalizace)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy