Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
encourage povzbudit
encourage dodat kuráž
encourage dodat odvahu
encourage dodat ducha
encourage dodat sebedůvěru
encouraged podpořený
encouraged povzbudil
encouraged povzbuzený
encouraged povzbuzovaný
encouragement povzbuzení
encourager podpůrce
encourages podporuje
encourages povzbuzuje
encouraging povzbuzující
encouragingly povzbudivě
encroach zasahovat
encroach upon zasahovat do
encroachment zásah
encrust pokrýt kůrou
encrust utvořit kůru
encrustation inkrustace
encrustation krusta
encrypt zakódovat
encrypt zašifrovat
encrypted zakódovaný
encryption šifrování
encryption zašifrování
encrypts zakódovává
encrypts zašifrovává
encumber překážet
encumber zatěžovat
encumber ztěžovat
encumber přeplnit
encumber zatížit
encumbered být zatížen
encumbrance zátěž
encumbrance přítěž
encyclical encyklika
encyclopaedia encyklopedie
encyclopaedic obsáhlý
encyclopaedic komplexní
encyclopedia naučný slovník
encyclopedia encyklopedie
encyclopedic encyklopedický
encyclopedic komplexní
encyclopedic obsáhlý
encyclopedic zevrubný
encyst obalit cystou
encystment tvoření cysty
end účel
end ukončení
end skoncovat
end závěr
end výsledek
end koncový
end finální
end cíl
end smrt
end mez
end zakončit
end ukončit
end skončit
end krajní
end konec
end končit
end consumer konečný spotřebitel
end product konečný produkt
end table malý stolek
end up ukončit
end user konečný uživatel
end user koncový uživatel
end-all být nejlepší ze všech
end-all nejlepší
end-of-pipe technology technologie na konci potrubí
end-use markets trhy konečného užití

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy