Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
end-user konečný spotřebitel
end-user koncový uživatel
endanger ohrozit
endangered ohrožený
endangered species ohrožené druhy
endangered species ohrožený druh
Endangered Species Act Endangered Species Act
endangered taxon ohrožený druh (živočichů
endangering ohrožující
endear udělat atraktivním
endearing roztomilý
endearingly roztomile
endearment pohlazení
endearment laskání
endearment zalíbení
endeavor úsilí
endeavor snaha
endeavour námaha
endeavour usilovat
endeavour namáhat se
endeavour úsilí
endeavour snaha
endeavour vynasnažit se
endeavour snažit se
endeavoured snažil se
endeavouring usilování
endeavours námahy
ended skončený
endemic endemický
endemic species endemický druh
endemical endemický
endemically endemicky
endemism endemismus
endermic endermický
endgame koncovka
Endicott Endicott
ending koncovka (drenáže)
ending zakončení
ending koncovka
ending konec
ending ukončení
endings zakončení
endive endivie
endive čekanka
endless nekonečný
endlessly nekonečně
endlessness nekonečnost
endmost nejzazší
endocarditis endokarditida
endocardium endokard
endocervicitis endocervicitida
endocranium endokranium
endocrinal endokrinní
endocrine endokrinní
endocrine gland endokrinní žláza
endocrinologist endokrinolog
endocrinology endokrinologie
endoderm endoderm
endogamic endogamický
endogamous endogamický
endogamy endogamie
endogenic endogenní
endogenous endogenní
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous respiration endogenní respirace
endogenous variable endogenní proměnná
endogenously endogenně
endometrial endometriální
endometriosis endometrióza
endometritis endometritida
endometrium endometrium
endometrium děložní sliznice
endomorph endomorf
endomorphic endomorfní
endomorphism endomorfizmus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy