Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
endonuclease endonukleáza
endoparasite endoparazit
endoparasitic endoparazitní
endophyte endofyt
endoplasm endoplazma
endoplasmic endoplazmatický
endorse podepsat
endorse podporovat
endorse schválit
endorse podepsat šek
endorse schvalovat
endorsed propagované
endorsed podpořené
endorsed podporované
endorsed schválil
endorsed schválený
endorsement souhlas
endorsement schválení
endorser převodce
endorser indosant
endorsing schvalující
endoscope endoskop
endoscopic endoskopický
endoscopy endoskopie
endoskeleton endoskelet
endoskeleton vnitřní kostra
endosperm endosperm
endospore endospora
endothelial endoteliální
endothelium endotel
endothermal endotermický
endothermic teplokrevný
endotoxin endotoxin
endovenous intravenózní
endow obdarovat
endow dotovat
endowed obdarovaný
endowed dotovaný
endowment dotace
endowment věnování
endowments dotace
endpoint zakončení
endpoint koncovka
ends končí
ends konce
endsville vytouzeny cil
endue obdařit
endue vybavit
endurable snesitelný
endurance vydržení
endurance vytrvalost
endurance utrpení
endurance trpělivost
endurance odolnost
endurance výdrž
endure snést
endure vydržet
endured vydržel
endured snesl
enduring trpělivý
enduring trvalý
endways koncem vzhůru
endways koncem dopředu
endwise podélný
endwise podélně
ENE východo-severovýchod
enema klystýr
enemies nepřátelé
enemy nepřítel
enemy unknown nepřítel neznámý
energetic aktivní
energetic rázný
energetic energický
energetic energetický
energetically energicky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy