Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
energetically energeticky
energies energie
energise povzbudit
energised povzbudil
energiser zdroj energie
energize povzbudit
energized povzbudil
energizer budič
energy síla
energy ráznost
energy energie
energy albedo energetické albedo
energy crops energetické plodiny
energy flow tok energie
energy flow energický tok
energy ratio energetický poměr
energy security energetická bezpečnost
Energy Technology Assessment (ETA) Model model zhodnocení energetické technologie
enervate zeslabit
enervate vyčerpat
enervate oslabit
enervated zeslabil
enervated vyčerpal
enervated oslabil
enervating vyčerpávající
enervation zesláblost
enervation zeslabení
enervation vyčerpání
enervation vyčerpanost
enfeeble oslabit
enfeebled oslabil
enfeeblement zesláblost
Enfield Enfield
enfilade podélné ostřelování
enfold zahalit
enfold obklopit
enfold obejmout
enforce vynutit
enforce vynutit
enforce vynucovat
enforceability vymahatelnost
enforceable vynutitelný
enforced vyztužený
enforced vynucený
enforced nucený
enforced nedobrovolný
enforcement vymáhání
enforcement vnucování
enforcement vynucení
enforcement power prováděcí oprávnění
enforcer vymahač
enforcing vymáhání
enforcing prosazování
enforcing uplatňování
enfranchise udělit volební právo
enfranchisement schválení
enfranchisement certifikace
Eng Eng
engage zasnoubit
engage ručit
engage zamluvit
engage zamluvit si
engage zaujmout
engage zavázat se
engage zjednat
engage obsadit
engage zavázat
engage zaútočit
engage zapojit
engage zaměstnat
engage zabrat
engage upoutat
engage slíbit
engage napadnout
engage najmout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy