Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
engage angažovat
engaged angažovaný
engaged zaměstnaný
engaged zaneprázdněný
engaged obsazen
engaged zasnoubený
engaged obsazeno
engaged obsazený
engagement přijetí
engagement zasnoubení
engagement závazek
engagement najmutí
engagement angažmá
engagement ring snubní prstýnek
engagements závazky
engagements najmutí
engaging poutavý
engaging najmutí
engagingly přitažlivě
engagingly poutavě
Engel Engel
Engels Engels
engender zplodit
engender vylíhnout
engender rodit se
engender připravovat se
engendered zplozený
engine hnací stroj
engine spalovací motor
engine stroj
engine motor
engine driver strojvedoucí
engine room strojovna
engine-driver strojvedoucí
engineer montovat
engineer strojvedoucí
engineer strojvůdce
engineer strůjce
engineer naplánovat
engineer konstruovat
engineer mechanik
engineer vymyslet
engineer inženýr
engineer inženýrka
engineer technik
engineered navrhovaný
engineered konstruovaný
engineering strojařství
engineering technika
engineering inženýrský
engineering inženýrství
engineering biomeasure inženýrsko-biologické opatření
engineers inženýři
engines motory
England England
England Anglie
englander angličan
Englander Englander
Engle Engle
English angličtina
English anglicky
engorge hltat
engorged hltal
engorgement přecpání
engraft vštípit
engrained zarytý
engrained zakořeněný
engrained nepolepšitelný
engram engram
engrave vyrýt
engrave rýt
engraved vrytý
engraver rytec
engraving rytina
engraving rytectví

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy