Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
engross ovládnout
engrossed upoutaný něčím
engrossing strhující
engrossing shrnující
engrossing fascinující
engrossment vyhotovení čistopisu
engulf zachvátit
engulf pohltit
engulfment zachvácení
engulfment pohlcení
enhance zlepšit
enhance povznést
enhance zvýšit
enhance vylepšit
enhanceable vylepšitelný
enhanced vylepšený
enhanced rozšířený
enhanced zdokonalený
enhancement vystupňování
enhancement zlepšení
enhancement vylepšení
enhancement zvýšení
enhancements vylepšení
enhancer zvětšovač
enhancer vylepšovatel
enhances vylepšuje
enhancing vylepšující
enhancing vylepšování
enhancing povznášející
enharmonic enharmonický
enhearten povzbudit
ENI environmentálně upravený národní důchod
Enid ženské křestní jméno
enigma záhada
enigmatic záhadný
enigmatically záhadně
enjoin nařídit
enjoy užívat
enjoy vychutnat
enjoy těšit se
enjoy líbit se
enjoy užít si
enjoy oneself bavit se
enjoy oneself zabavit se
enjoy your meal! dobrou chuť
enjoyability radostnost
enjoyable radostný
enjoyable příjemný
enjoyably příjemně
enjoyed užíval si
enjoyed těšil se
enjoying těšící se
enjoying těšení se
enjoyment radost
enjoyment potěšení
enjoys těší se
enlace ovinout
enlace obejmout
enlace splést
enlace proplést
enlarge rozšiřovat
enlarge rozšířit
enlarged zvětšený
enlargement zvětšenina
enlargement zvětšení
enlargement rozšíření
enlargements zvětšeniny
enlarger zvětšovací přístroj
enlarging zvětšující
enlighten osvítit
enlighten poučit
enlighten vysvětlit
enlighten objasnit
enlighten informovat
enlightened osvícený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy