Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
enlightening poučný
enlightenment osvícení
enlightenment poučení
enlist narukovat
enlist angažovat se
enlist odvést (k vojsku)
enlist získat
enlist zapsat (se)
enlistment odvod
enliven oživit
enliven osvěžit
enlivened oživený
enmesh zaplést
enmeshed zapletený
enmeshment zapletení
enmity nepřátelství
ennoble zušlechtit
ennobled zušlechtil
ennobled zušlechtěný
ennoblement zušlechtění
ennoblement povznesení
ennui nuda
Enoch Enoch
enormity obrovitost
enormous enormní
enormous ohromný
enormous obrovský
enormous nesmírný
enormously ohromně
enormously nesmírně
enormously enormně
enormousness nesmírnost
enormousness obrovitost
Enos Enos
enough dostatek
enough dost
enounce vyhlásit
enounce prohlásit
enphytoty endofytocie
enplane nastoupit
enplane naložit
enqueue zařadit do fronty
enquire otázat se
enquired prošetřený
enquirer tazatel
enquires vyptává
enquiries šetření
enquiries dotazy
enquiring zvídavý
enquiring tázavý
enquiringly tázavě
enquiry informace
enquiry dotaz
enquiry zkoumání
enquiry šetření
enquiry pátrání
enrage rozzuřit
enrage hněvat
enraged rozzuřený
enraged rozčílený
enrapture okouzlit
enraptured okouzlil
enrich obohatit
enrich obohacovat
enriched obohacený
enrichment obohacení
Enrico Enrico
enrobe odít
enrol zapsat se
enrol zaprotokolovat
enrol přihlásit se
enroll zaznamenat
enroll zapsat se
enroll zaregistrovat
enroll přihlásit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy