Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
enroll přihlašovat se
enroll ohlásit se
enroll hlásit se
enrolled zapsaný
enrolled zapsal
enrollment zápis
enrollment registrace
enrollment zapsání
enrollment přihlášení
enrollment nábor
enrolment zápis
enrolment fee zápisné
ens bytí
ensconce usadit se
ensemble soubor
ensemble sbor
enserf zotročit
enshrine uchovávat jako svátost
enshrine uchovat jako svátost
enshrined uchovaný
enshrinement uložení
enshrinement uchování
enshroud zahalit
ensiform mečíkovitý
ensiform mečovitý
ensign podporučík
ensign vlajka lodi
ensilage silážování
ensilage siláž
ensile silážovat
enslave zotročit
enslave podrobit si
enslavement zotročení
ensnare polapit
ensnared chycen
ensue vyplývat
ensue následovat
ensue vzniknout
ensued následovaný
ensues následuje
ensues vzniká
ensuing následující
ensure zaručit
ensure zabezpečit
ensure zajišťovat
ensure zajistit
ensured zajištěný
ensured zabezpečený
ensures zajišťuje
ensures zabezpečuje
ensuring zajišťující
entablature kladí
entail způsobit
entail znamenat
entail řezba
entail mít za následek
entailed zapříčinil
entailment následek
entails znamená
entangle zaplést
entangle zamotat
entangled zapletený
entangled zamotaný
entanglement zápletka
entanglement zádrhel
entanglement zátaras
entangling zaplétající
entangling kompromitující
entasis vydmutí
entasis entaze
entelechy entelechie
entente dohoda
enter zadejte
enter vejít
enter vložit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy