Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
enticed zlákal
enticed upoutal
enticed přitahoval
enticed nalákal
enticed lákal
enticement lákadlo
enticer svůdce
enticing svůdný
enticing lákavý
enticingly vyzývavě
entire celistvý
entire nedílný
entire úplný
entire neporušený
entire nedělený
entire kompletní
entire naprostý
entire veškerý
entire plný
entire celý
entirely nadobro
entirely naprosto
entirely úplně
entirely zcela
entirely plně
entirely docela
entireness úplnost
entireness celost
entirety celistvost
entities entity
entities sujekty
entitle opravňovat
entitle zmocnit
entitle oprávnit
entitled oprávněný
entitled mající nárok
entitlement oprávnění
entitlement nárok
entitlement programme program nárokovatelných dávek
entitles zmocňuje
entitles opravňuje
entity entita
entity jsoucnost
entomb pohřbít
entombment pohřbení
entomologic entomologický
entomological entomologický
entomologist entomolog
entomology entomologie
entomopathogenic microorganism entomopatogenní mikroorganismus
entomophage entomofág
entomophage acclimatization aklimatizace entomofága
entomophage introduction introdukce entomofága
entomophage translocation přemístění entomofága
entomophilous hmyzosnubný
entomophilous entomofilní
entomophthorosis entomoftoróza
entourage svita
entourage doprovod
entrails vnitřnosti
entrain navagonovat
entrain nakládat na vlak
entrainment nakládání na vlak
entrance vjezd
entrance přijímací
entrance vstupní
entrance vchod
entrance examination přijímací zkouška
entrance fee zápisné
entrances vstupy
entrancing úžasný
entrancing uchvacující
entrancing ohromující
entrant účastník
entrants závodníci

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy