Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
alkalify alkalizovat
alkaline zásaditý
alkaline alkalický
alkaline metal alkalický kov
alkaline reaction reakce alkalická
alkalinity alkalita (vody)
alkalinity zásaditost
alkalinity alkaličnost
alkalinize alkalizovat
alkalize alkalizovat
alkalizer alkalizér
alkaloid alkaloid
alkaloidal alkaloid
alkaloids alkaloidy
alkane alkan
alkene alken
alkie alkoholik
alkyd alkyd
alkyd syntetická pryskyřice
alkyd resin alkydová pryskyřice
alkyl alkyl
alkylene alkylen
alkyne alkin
alkyne acetylen
all celá
all zcela
all celek
all úplně
all všichni
all všech
all všechny
all všechno
all všechen
all všeho
all vše
all veškerý
all celý
all about ohledně něčeho (viz pozn.)
all along po celou (tu) dobu
all around Robin Hood s barn cesta oklikou
all at once pojednou
all at once najednou
all but téměř
all by yourself úplně sám
all clear volno
all clear povolení k pokračování
all clear konec poplachu
all day celý den
all ears nesmírně zvědavý
all eyes pozorně sledovat
all fired up dychtivě očekávající
all goes well půjde to bez problémů
all hat and no cattle předstírání bohatství
all hell broke loose všichni se prali
all his marbles rozumně
all in vyčerpaný
all in unavený
all in a day s work naprosto normální
all in all dohromady
all in all celkově
all in day s work k je to vždycky
all it s cracked up to be stejný jako v reklamě
all kinds of všelijaký
all night celou noc
all night celonoční
all over všude
all over hell s half acre všude
all over hell s half acre po celém prostoru
all right souhlasím
all right správně
all right v pořádku
all right dobře
all rights reserved všechna práva vyhrazena
all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma
all s fair in love and war nejsou pravidla pro lásku

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy