Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
enumerative enumerativní
enumerator enumerátor
enunciate vyslovovat
enunciate formulovat
enunciated vyslovoval
enunciated formuloval
enunciation výslovnost
enunciation vyslovení
enuresis pomočování
enuresis enuréza
envelop obklopit
envelop zabalit
envelop zahalit
envelope obálka
envelopes obálky
envelopment zahalení
envelopment obklopení
envenom otrávit
enviable záviděníhodný
envies závidí
envious nepřející
envious závistivý
envious - be závidět
enviously závistivě
enviousness závistivost
environ obklopit
environment okolí
environment okolní prostředí
environment životní podmínky
environment životní prostředí
environment životní
environment prostředí
Environment Industry environmentální průmysl
environmentalism environmentalismus
environmentalism ekologie
environmentalist ekolog
environmentally ekologicky
environmentally concious consumer environmentálně uvědomělý spotřebitel
environments prostředí
environmetal component složka prostředí
environs prostředí
environs okolí
envisage předvídat
envisage předpokládat
envisage počítat
envisage uvažovat
envisage pojímat
envisage konfrontovat
envisage čelit
envisaged předpokládaný
envisages předpokládá
envision představit si
envision v duchu vidět
envision předvídat
envisioned předvídal
envisioning předvídání
envoy vyslanec
envoys vyslanci
envy závist
envy závidět
enzootic enzootický
enzymatic enzymatický
enzyme enzym
enzymes enzymy
EO Electro-Optical
EO/IR Electro-optical/Infrared
EOB End Of Business
EOD End Of Discussion
EOF End Of File
EOL End Of Lecture
eon věk
eon věčnost
eosin eozín
eosin fluorescentní barvivo
eosinopenia eozinopenie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy