Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
eparch eparcha
epaulet nárameník
epaulet epoleta
epee kord
epenthesis epeirogeneze
epenthesis epenteze
epenthetic epentetický
epexegesis vysvětlující dodatek
epexegesis epexegeze
epexegetical vysvětlující
ephedra chvojník
ephedrine efedrin
ephemera jepice
ephemeral jepičí
ephemeral prchavý
ephemeral pomíjivý
ephemerality pomíjivost
ephemeris efemerida
ephemeron jepice
Ephraim Ephraim
epibiont epibiont
epic epický
epical epický
epicene hermafrodit
epicene hermafroditický
epicenter epicentrum
epicentre epicentrum
epichlorhydrine epichlorhydrin
epicranium epikranium
epicure rozkošník
epicure labužník
epicure požitkář
epicurean labužnický
epicureanism epikurejský
epicureanism epikureismus
epicurism požitkářství
epicurism epikurejství
epicycle epicykl
epicyclic epicyklický
epicycloid epicykloida
epidemic epidemický
epidemic epidemie
epidemics epidemie
epidemiologic epidemiologický
epidemiological epidemiologický
epidemiologist epidemiolog
epidemiology epidemiologie
epidemiology of plants epidemiologie rostlin
epidermal epidermální
epidermic epidermální
epidermis pokožka
epidiascope epidiaskop
epidural epidural
epigastric epigastrický
epigastrium nadbřišek
epigastrium epigastrium
epigenesis epigeneze
epigenetic epigenetický
epigon napodobitel
epigone epigon
epigram epigram
epigrammatic epigramatický
epigraph nápis např. na pomníku
epigraph epigraf
epigraphy epigrafika
epigraphy epigrafie
epilate epilovat
epilation epilace
epilepsy padoucnice
epileptic epileptik
epilimnion epilimnión
epilog doslov
epilogue doslov
epilogue epilog
epilogue závěr

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy