Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
epinephrine epinefrin
epinephrine adrenalin
epiphany zjevení
epiphenomena průvodní jev
epiphenomenon epifenomén
epiphenomenon průvodní jev
epiphora epifora
epiphyseal epifyzeální
epiphysis epifýza
epiphyte epifyt
epiphytic epifytický
epiphytoty epifytocie
episcleritis episkleritida
episcopacy episkopát
episcopacy biskupství
episcopal episkopální
episcopal biskupský
episcopalian episkopalista
episcopalian biskupský
episcopate episkopát
episcopate biskupství
episode epizoda (znečištění ovzduší)
episode epizoda
episodes epizody
episodic občasný
episodically epizodicky
epistemic vědomostní
epistemological gnozeologický
epistemology gnozeologie
epistemology teorie poznání
epistle epištola
epistle dlouhý dopis
epistles listy
epistles epištoly
epistolary písemný
epistolary epistolární
epistolary dopisový
epistolary napsaný ve formě dopisů
epistrophe epistrofa
epitaph epitaf
epitaph náhrobní nápis
epitaxial epitaxiální
epitaxy epitaxe
epitaxy epitaxy
epithelial výstelkový
epithelial epitelový
epithelial epiteliální
epithelioma epiteliom
epithelium výstelka
epithelium epitel
epithet přídomek
epithetic přídomkový
epithetic epitetický
epitome výtah
epitome zkrácená verze
epitome ztělesnění
epitome zhuštění
epitome typický představitel
epitome stručný obsah
epitome prototyp
epitome model
epitome ideální výraz
epitomise ztělesňovat
epitomised ztělesňoval
epitomize ztělesňovat
epitomize zhustit
epitomize zestručnit
epitomize symbolizovat
epitomize stručný obsah
epitomize představovat
epitomize podat zkrácenou verzi
epitomize být typickým představitelem
epitomized ztělesňoval
epitomized symbolizoval
epitomized představoval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy