Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
epizoite epizoa
epizoitic spring epizoidický pramen
epizootic epizootický
epizooty epizoocie
EPOC Výbor pro environmentální péči
epoch epocha
epoch-making epochální
epochal převratný
epochal epochální
epode epóda
eponym eponym
eponymous eponymní
eponymous eponymický
epopee epopej
epos epos
epos epická báseň
epoxy epoxid
epoxy resin epoxidová pryskyřice
epoxy resin paint epoxidová nátěrová hmota
EPP environmentální profil výrobku
epsilon epsilon
Epstein Epstein
EPU Emergency Power Unit
EQO cíl environmentální kvality
EQS standard environmentální kvality
equable vyrovnaný
equal rovnající se
equal rovnoprávný
equal stejný
equal rovný
equal marginal utility of consumption stejný marginální užitek ze spotřeby
equal marginal utility of income ekvivalentní marginální užitek z příjmu
equalisation vyrovnání
equalise vyrovnat
equalised vyrovnal
equaliser vyrovnávač
equaliser ekvalizér
equalitarian rovnostářský
equalitarian rovnostář
equalitarianism rovnostářství
equality stejnost
equality rovnocennost
equality rovnost
equalization zrovnoprávnění
equalization vyrovnání
equalization rovnováha
equalization kompenzace
equalization fund vyrovnávací fond
equalize vyrovnávat
equalize vyrovnat
equalize kompenzovat
equalize rovnoměrně rozdělit
equalized vyrovnal
equalized kompenzoval
equalized rovnoměrně rozdělil
equalizer kompenzátor
equalizer ekvalizér
equalizer vyrovnávač
equalizing reservoir předzdrž
equally vyrovnaně
equally stejně
equally rovnoměrně
equally zároveň
equals rovná se
equals sign rovnítko
equanimity vyrovnanost
equanimity rovnováha
equanimous vyrovnaný
equanimous vyvážený
equate srovnávat
equate srovnat
equated vyrovnaný
equated srovnaný
equates vyrovnává
equates srovnává

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy