Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
era letopočet
era éra
eradicable vyhladitelný
eradicate vytrhnout z kořene
eradicate vymýtit
eradicate vykořenit
eradicate vyhubit
eradicate vyhladit
eradicated vyhubený
eradicated vyhlazený
eradication vyhubení
erasable vymazatelný
erasable programmable read-only memory mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení
erase vymazat
erase vyhladit
erase vygumovat
erase vymazávat
erase gumovat
erase smazat
erased vymazaný
eraser zmizík
eraser guma
erases vymazává
erases smazává
erasing mazací
erasure smazání
erbium erbium
ERC úvěr na redukci emisí
ere před
erect ztopořit se
erect vztyčit
erect vztyčený
erect vybudovat
erect postavit
erected vztyčený
erected postavený
erectile topořivý
erectile erektilní
erecting topořící
erecting stavějící
erection erekce
erectness vzpřímenost
erector erektor
eremitic poustevnický
eremitical poustevnický
eremitism poustevnictví
erethism eretismus
erg erg
ergo tudíž
ergo tedy
ergo proto
ergonomic ergonomický
ergonomically ergonomicky
ergonomics ergonomie
ergonomy ergonomie
ergosterol ergosterol
ergotamine ergotamin
ergotism ergotismus
Eric Eric
erica vřes
Erich Erich
Erickson Erickson
Ericson Ericson
Ericsson Ericsson
Erie Erie
Erik mužské křestní jméno
Erika Erika
Erikson Erikson
Eriksson Eriksson
Erin Irsko
Erin Erin
eristic hadavy
Eritrea Eritrea
Erlang Erlang
ermine hermelín

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy