Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ermine hranostaj
ermine kožešina hermelín
erne orel mořský
Erne Erne
Ernest Ernest
Ernestine ženské křestní jméno
Ernie mužské křestní jméno
Ernst Ernst
Ernst Arnošt
erode erodovat
erode ztratit se
erode zmizet
erode vymlít
erode rozrušit
erode rozpadnout se
erode rozleptat
erode rozhlodat
erode rozežrat
erode rozdrobit se
erode odírat
erode obrušovat
erode nahlodat
erode narušit
eroded vymletý
eroded rozežraný
eroded erodovaný
erodibility erodovatelnost (půdy)
eroding erodování
erogenous erotogenní
Eros amor
Eros Eros
erosion rozrušení
erosion eroze
erosion area erozní oblast
erosion base line erozní základna
erosion cycle erozní cyklus
erosion furrow erozní brázda
erosion interval erozní cyklus
erosion rill erozní rýha
erosion risk rain erozně nebezpečný déšť
erosion spring erozní pramen
erosional erozívní
erosive erozivní
erosively closed area erozně uzavřený celek
erotic erotika
erotic milostný
erotic smyslný
erotic erotický
erotica erotika
erotica erotická literatura
erotically eroticky
eroticism smyslnost
eroticism erotičnost
erotism smyslnost
erotism erotičnost
err mýlit se
err chybovat
err chybit
errancy chybování
errand záležitost
errand pochůzka
errant neetický
errata seznam omylů
erratic nevyzpytatelný
erratic kolísavý
erratic stream bloudící tok
erratically nevyzpytatelně
erratum tisková chyba
erred chyboval
erring chybující
Errol mužské křestní jméno
erroneous klamný
erroneous nesprávný
erroneous chybný
erroneously chybně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy