Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
error vada
error přehmat
error odchylka
error mýlka
error blud
error chyba
error omyl
error chyba
error correction code kód pro opravu chyb
errorless bezvadný
errorless bezchybný
errors chyby
ersatz náhražkový
ersatz náhradní
Erse gaelština
Erse irština
Erskine Erskine
erst kdysi
erstwhile někdejší
erstwhile dřívější
ERU Error Replace User
eruct říhnout
eructation říhnutí
eructation říhání
eructation krkání
erudite učený
erudite erudovaný
erudition učenost
erudition erudovanost
erupt vypuknout
erupted rozpoutaný
eruption výbuch
eruption erupce
eruptive sopečný
Ervin Ervin
Erwin Erwin
erysipelas erysipel
erythema zarudnutí kůže
erythema erytém
erythroblast erytroblast
erythrocyte erytrocyt
erythrocyte červená krvinka
erythroderma erytrodermie
erythromycin erytromycin
ES&D Eat S--- & Die
ES<HI Eat Shit & Live To Hate It
ESAD Eat S--- And Die
ESAI Expanded Situational Awareness Insertion
ESAL Eat S--- And Live
Esau Esau
ESBAM Eat S---
ESC Electronic Systems Center
escalate eskalovat
escalate vystupňovat
escalated vystupňoval
escalating stupňující se
escalation vystupňování
escalation eskalace
escalator pohyblivé schodiště
escalator eskalátor
escapade eskapáda
escapade nerozvážný čin
escape uniknout
escape unikat
escape únik
escape ujít
escape clause úniková klauzule
escape clause úniková doložka
Escape key klávesa Escape
escape velocity úniková rychlost
escaped uprchl
escaped uniklý
escapee uprchlík
escapement krokové ústrojí
escapes uniká

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy