Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
escaping unikající
escapism unikání před skutečností
escapist uprchlík
escapist únikový
escapology způsoby úniku
escarole čekanka
escarp škarpa
escarp svah
escarp sráz
escarpment příkrá stěna skály
eschar strup
eschar popálenina
eschatological eschatologický
eschatology eschatologie
escheat zkonfiskovat
escheat zabavit majetek
Escherichia coli Escherichia coli
eschew vyvarovat se
Escondido město - Spojené státy americké
escort eskortovat
escort eskorta
escort doprovodit
escort doprovod
escorted doprovodil
escorted doprovozený
escorts eskortuje
escorts doprovází
escrow podmíněná smlouva
escudo escudo
escutcheon štít s erbem
escutcheon kování klíčové dírky
ESD environmentálně udržitelný rozvoj
ESE východo-jihovýchod
ESES environmentálně vhodný energetický systém
ESEX Electric Propulsion Space Experiment
ESIC kód na identifikaci emisního zdroje
Eskimo eskymáčtina
eskimo eskymácký
eskimo eskymák
ESM Electronic Support Measures
esophagus jícen
ESOSL Endless Snorts of Stupid Laughter
esoteric esoterický
esoteric srozumitelný zasvěceným
esoteric tajemný
esotericism esoterismus
ESP extrasensory perception
espadrille teniska
espalier špalír
especial obzvláštní
especial zvláštní
especially obzvláště
especially zejména
especially zvlášť
especially především
especially obzvlášť
especially hlavně
especially protected object zvlášť chráněný objekt
Esperanto esperanto
espial špehování
espial sledování
espial pozorování
espionage špionáž
esplanade promenáda
Esposito Esposito
espousal hájení
espousal zásnuby
espouse zvolit si
espouse zastávat
espouse zasnoubit
espouse vzít si
espouse vstoupit v sňatek
espouse přijmout
espouse přihlásit se
espouse provdat za koho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy