Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
espouse obhajovat
espouse hájit
espouse dát za manželku
espoused obhajoval
espresso espreso
esprit důvtip
esprit esprit
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
espy zpozorovat
esquire vážený pan
essay slohová práce
essay literární esej
essay písemná práce
essay esej
essay studie
essay stať
essay-like style esejistický
essayist esejista
essays pojednání
essays eseje
ESSD environmentálně přiměřený udržitelný rozvoj
Essen Essen
essence základ
essence voňavka
essence esence
essence tresť
essence výtažek
essence bytí
essence podstata
essential hlavní
essential idiopatický
essential esenciální
essential neodmyslitelný
essential podstatný
essential zásadní
essential nezbytný
essential nevyhnutelný
essential základní
essential commodities základní komodity
essentialism esencialismus
essentialist esencialista
essentiality podstatnost
essentially podstatně
essentially nezbytně
essentially neodmyslitelně
essentially esenciálně
essentials základy
essentials nezbytnosti
essentials náležitosti
Essex Essex
EST environmentálně přiměřená technologie
establish zařídit
establish založit
establish ustavit
establish vytvořit
establish usadit
establish prokázat
establish potvrdit
establish nastolit
establish etablovat
establish jmenovat
establish zavést
establish vybudovat
establish založit
establish ustanovit
establish zřídit
establish zakládat
establish an objective stanovit si cíl
established zavedený
established založený
established pevně stanovený
establishes zřizuje
establishes zakládá
establishing zakládání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy