Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
establishing ustanovení
establishing navázání
establishment zřízení
establishment podnik
establishment vrchnost
establishment instituce
establishment založení
establishments zřízení
establishments založení
estate pozemky
estate pozůstalost
estate majetek
estate statek
estate nemovitosti
estate nemovitost
estate agency realitní kancelář
estate car polododávka
estate car kombi
estate tax dědická daň
estates statky
esteem ctít
esteem považovat
esteem úcta
esteem vážnost
esteem vážit si
esteem respekt
esteemed vážený
Estella Estella
ester ester
esterify esterifikovat
esters estery
Estes Estes
Esther Esther
esthete milovník umění
Esthonia Estonsko
estimable vážený
estimable úctyhodný
estimate ohodnotit
estimate předběžně vypočítat
estimate určit
estimate předběžný
estimate odhad
estimate odhadovat
estimate odhad
estimate odhadnout
estimated odhadován
estimated odhadovaný
estimated exposure dose (eed) stanovená expoziční dávka
estimates odhaduje
estimating odhadování
estimation ocenění
estimation odhad
estimation odhadnutí
estimator odhadce
Estonia Estonsko
Estonian estonský
Estonian Estonec
estop zabránit
estoppel překážka
estrange vzdálit
estrange odloučit
estrange oddělit se
estranged vzdálený
estranged odcizený
estranged odloučený
estrangement odcizenost
estrangement odcizení
estriol estriol
estrogen estrogen
estrus říje
estuaries ústí
estuarine vztahující se k ústí řeky
estuary ústí
esurience nenasytnost
esurience hltavost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy