Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
esurient hladový
esurient nenasytný
et cetera a tak dále
eta eta
ETA = Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
etamine etamín
etc atd
ETC =Estimated Time of Completion předpokládaný čas dokončení
etc. atd
etc. a tak dále
etch leptat
etched vyrytý
etching lept
ETD Estimated Time of Departure
ETE Estimated Time En route
eternal neustálý
eternal ustavičný
eternal nekonečný
eternal věčný
eternalize zvěčnit
eternally věčně
eternity věčnost
eternize zvěčnit
etesian každoroční
etesian periodický
Ethan mužské křestní jméno
ethane etan
ethane ethan
ethanediol etandiol
ethanol ethylalkohol
ethanol etanol
ethanol ethanol
Ethel Ethel
ether éter
ethereal nehmotný
ethereal nadpozemský
ethereal éterický
etherealize odhmotnit
etherize uspat
etherize umrtvit
ethic etika
ethical mravní
ethical etický
ethically etnicky
ethicist mravouk
ethics mravy
ethics etika
Ethiopia Etiopie
Ethiopian etiopický
Ethiopian etiopský
Ethiopian Etiopan
Ethiopic etiopský
Ethiopic Etiopiec
ethmoid čichový
ethmoid etmoidální
ethnic etnický
ethnical etnický
ethnicity národnostní příslušnost
ethnocentric etnocentrický
ethnographer etnograf
ethnographic etnografický
ethnographical etnografický
ethnography etnografie
ethnologic etnologický
ethnological etnologický
ethnologist etnolog
ethnology etnologie
ethological etologický
ethologist etnolog
ethology etologie
ethos étos
ethyl etyl
ethyl acetate etylacetát
ethyl alcohol etanol
ethyl alcohol etylalkohol

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy