Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ethyl chloride etylchlorid
ethyl ether etyleter
ethylalcohol etylalkohol
ethylene etylén
ethylene glycol etylenglykol
etiolate etiolovat
etiolate vyčerpat sílu
etiolate nechat vyblednout
etiology etiologie
etiquette pravidla chování
etiquette etiketa
ETLA Extended Three Letter Acronym
etui pouzdro
etui etuje
etymological etymologický
etymologically etymologicky
etymologist etymolog
etymologize etymologizovat
etymology etymologie
etymon etymon
EU Evropská unie
EU European Union
eubacteria eubakterie
eucalypt blahovičník
eucalyptus eukalypt
eucalyptus blahovičník
eucharist eucharistie
eucharist svátost oltářní
euclidean euklidovský
Euclidean inner product skalární součin
eudaemonia eudaimonie
eudemonism eudaimonism
eudiometer eudiometr
Eugene Evžen
Eugenia ženské křestní jméno
eugenic eugenický
eugenics eugenika
eukaryotic eukaryontní
Euler Euler
eulittoral zone eulitorál
eulogist chvalořečník
eulogistic chvalořečnický
eulogize vychvalovat
eulogy chvála
eumenides eumenidy
Eunice Eunice
eunuch kastrát
eunuch kleštěnec
eunuch eunuch
euphamism eufemismus
euphemism zmírnění
euphemism eufemismus
euphemistic zjemňující
euphemistic eufemistický
euphemistically eufemisticky
euphemistically mírně
euphemize eufemizovat
euphonic libozvučný
euphonic eufonický
euphonical eufonický
euphonical libozvučný
euphonious libozvučný
euphonium baryton
euphonium eufonyum
euphony libozvučnost
euphony eufonie
euphoria dobrá nálada
euphoria euforie
euphoric euforický
euphotic layer eufotická vrstva
euphotic zone eufotická vrstva
euphuism eufuismus
Eurasian euroasijský
Euratom Euratom
eureka heuréka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy