Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
eurhythmics vyrovnanost
eurhythmics soulad
eurhythmics eurytmie
Euro Euro
Eurocheque Eurošek
Europe Evropa
Europe Europe
European Evropan
European Evropanka
European evropský
European Union Evropská unie
Europeanize přizpůsobit Evropě
Europeans evropané
europium europium
eurybiont eurybiont
euryoecious organism euryekní organismus
eurythermous organism eurythermní organismus
eurythmy eurytmie
Eustachian tube Eustachova trubice
eutectic eutektický
euthanasia usmrcení z milosti
euthanasia euthanasie
euthanasia eutanazie
eutoxicity eutoxicita
eutrophic lake eutrofní jezero
eutrophic water eutrofní voda
eutrophication eutrofizace
eV eV
Eva Eva
evacuant projímací
evacuant purgativum
evacuant projímadlo
evacuate evakuovat
evacuated evakuovaný
evacuation vystěhování
evacuation vyklizení
evacuation odsun
evacuation evakuace
evacuee evakuovaný
evade vyhnout
evade obejít
evaded objel
evaded vyhl se
evading vyhýbající
evading obcházející
evaluate hodnotit
evaluate vyčíslit
evaluate vyhodnocovat
evaluate zhodnotit
evaluate vyhodnotit
evaluate ohodnotit
evaluate ocenit
evaluated vyhodnocený
evaluated ohodnocený
evaluated vyčíslený
evaluates vyhodnocuje
evaluates ohodnocuje
evaluating ohodnocení
evaluation zhodnocení
evaluation oceňování
evaluation hodnotící
evaluation určení ceny
evaluation bonitace
evaluation vyhodnocení
evaluation ohodnocení
evaluation ocenění
evaluation hodnocení
evaluations odsuny
evaluations evakuace
evaluative hodnotící
evaluator hodnotitel
Evan Evan
evanescence pomíjivost
evanescent nestálý
evanescent prchavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy