Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
evangel evangelium
evangelical horlivý
evangelicalism druh protestantství
Evangeline ženské křestní jméno
evangelism hlásání evangelia
evangelist misionář
evangelist evangelista
evangelistic evangelizační
evangelistic kazatelský
evangelistic evangelický
evangelists misionáři
evangelists evangelisté
evangelize kázat evangelium
evangelize obracet na víru
evangelize šířit křesťanství
Evans Evans
Evansville město - Spojené státy americké
evaporable vypařitelný
evaporable odpařivý
evaporable odpařitelný
evaporate vypařit se
evaporate vypařovat se
evaporate odpařit se
evaporate odpařit
evaporate vypařit
evaporate odpařovat
evaporate vypařovat
evaporated vypařený
evaporated milk kondenzované mléko
evaporates odpařuje
evaporates vypařuje
evaporating odpařovací
evaporating odpařování
evaporation odpařování
evaporation vypařování
evaporation evaporace
evaporation demand evaporační potřeba
evaporation intensity intenzita výparu (hydrologie)
evaporation water demand evaporační vláhová potřeba
evaporative vypařovací
evaporative odpařovací
evaporator výparník
evaporator odpařovač
evaporometer výparoměr
evapotranspiration evapotranspirace
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
evasion vyhnutí
evasion útěk
evasion únik
evasive vyhýbavý
evasive action úhybný manévr
evasive answer vyhýbavá odpověď
evasively vyhýbavě
evasiveness vyhýbavost
eve večer před svátkem
eve předvečer
Evelyn Evelyn
even rovnoměrný
even vyrovnaný
even vodorovný
even stejný
even spravedlivý
even rovný
even stejně
even ani
even klidný
even sudý
even dokonce
even i
even sudé
even as současně
even as právě když
even as jen když
even as dokonce když
even if byť

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy