Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
even if i kdyby
even if i když
even money stejná výše
even more ještě víc
even off vyrovnat se
even out vyrovnat se
even so i tak
even so (a) přesto
even though přestože
even though třebaže
even though i když
even up splatit
even-handed spravedlivý
even-tempered vyrovnaný
even-tempered klidný
evenfall podvečer
evenfall večerní soumrak
evenhanded spravedlivý
evening večerní
evening večer
evening clothes večerní šaty
evening dinner večeře
evening dress gala
evening dress večerní šaty
evening gown večerní šaty
evening meal večeře
evening star večernice
evenings večery
evenly rovnoměrně
evenness vyváženost
evenness rovnováha
evens vyrovnává
Evensen Evensen
evensong požehnání
event závod
event soutěž
event případ
event plánovaná akce
event událost
eventful rušný
eventing military
eventration eventrace
events události
events dění
eventual konečný
eventuality eventualita
eventually případně
eventually nakonec
eventually konečně
eventuate vyplynout
eventuate uskutečnit se
eventuate mít za následek
ever vůbec někdy
ever nikdy
ever since od té doby co
ever so vždycky tak
ever-increasing stále rostoucí
ever-present vždy přítomný
Everest Everest
Everett Everett
everglade bažina
everglade močál
evergreen jehličnan
evergreen věčný
evergreen neutuchající
evergreen stále zelený
evergreen plant stále zelená rostlina
Everhart Everhart
everlasting trvalý
everlasting neustálý
everlastingly věčně
everliving nesmrtelný
evermore navždy
eversion vyvrácení
eversion obrácení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy